Genel Satış ve Teslimat Koşulları (TR)

Genel Satış ve Teslimat Koşulları (TR)

Genel Satış ve Teslimat Koşulları

Yürürlük Tarihi: 01.01.2023

Tüm Opal Ambalaj SAN AŞ teslimatlarımız ve performanslarımız, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı takdirde aşağıda belirtilen şartlara göre gerçekleştirilir. Alıcı, sipariş vermekle bu satış ve teslimat şartlarının son güncellenmiş haliyle geçerliliğini kabul etmiş olur. Alıcının kendi Genel İş Şartları, biz onlarla çelişmemiş olsak bile geçerli değildir. Tarafımızca yapılan edimler, alıcının genel iş koşullarının onaylandığı anlamına gelmez. Koşullarımızdan herhangi biri yazılı olarak değiştirilirse, değişmeyen diğer tüm koşullar her iki taraf için de bağlayıcı olmaya devam eder. Bu anlaşmadaki herhangi bir değişiklik, yalnızca üzerinde anlaşmaya varılmışsa geçerlidir. Temsilcilerimiz tarafından yapılan tüm anlaşmalar ancak yazılı bir kabul onayından sonra geçerlidir.

 1. Teklifler: Tekliflerimiz sadece 14 gün geçerlidir ve alıcıya teklifimizdir.
 2. Siparişler: Sözleşmeler, siparişlerin veya ilgili teslimatın yazılı onayları ile yapılır. Sipariş onayları, alıcının en son verdiği e-posta adresine gönderilir ve bu durum kalıcı iş ilişkileri için de geçerlidir. Siparişler yazılı olarak verilmeli ve PO, ürün, miktarı, beklenen sevkiyat tarihi ve Alıcının diğer tüm gereksinimleri gibi tüm bilgileri içermelidir. Satıcı siparişi yazılı olarak teyit eder.
 3. Teslimat: Aksi kararlaştırılmadığı takdirde, INCOTERMS’in en son sürümü uygulanır ve Opal Üretim tesisi teslimat ve risk transfer yeridir (EXW). Teslimat tarihi ve kararlaştırılan teslimat süresi sipariş onayında belirtilir. Nakliye sigortası, yalnızca alıcının talebi üzerine ve satış sözleşmesi EXW’ye dayanıyorsa ve Opal alıcı için nakliyeyi ayarlarsa masrafları kendisine ait olmak üzere düzenlenir. Teslimat tarihi, malların fabrikadan çıktığı gündür. Opal, malların teslim alınmaya hazır olduğunu alıcıya bildirecektir. Alıcıya malların teslim alınmaya hazır olduğunun bildirildiği zamandan beş iş günü sonra – fabrika teslimi durumunda – mallar risk ve masrafları alıcıya ait olmak üzere depolanır. Alıcı, malların teslim alınmaya hazır olduğu konusunda bilgilendirildikten sonra bir haftalık süre içinde malları teslim almazsa veya bir haftalık süre içinde taşıma araçları veya kullanılacak yol hakkında yazılı bir bilgi göndermezse, malları riski ve masrafları alıcıya ait olmak üzere olağan taşıma yöntemiyle alıcıya teslim etme hakkına sahibiz. Böyle bir durumda taşıma ve riskin devredildiği yer, malların nakliyeciye teslim edildiği yerdir. Kısmi ve peşin teslimatlar yapma ve bunlar için (kısmi) tutarları ayrıca fatura etme hakkına sahibiz. Satıcının kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle teslimat gecikirse, Genel Satış Koşulları uyarınca, Satıcı teslimat tarihini geciktirebilir ve bu durumun sonuçları için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 4. Mücbir Sebepler- teslimatın kesintiye uğraması veya gecikmesi: Ciddi bir gecikme olması durumunda, alıcı sadece her türlü Mücbir Sebep (örneğin grev, yangın, savaş vb.), resmi önlemler, öngörülemeyen operasyonel zorluklar, hammadde ve malzeme kıtlığı veya üretim veya teslimat için diğer engeller olduğunda teslimat süresinin uygun bir şekilde uzatılmasını takiben uygun bir parça geri çekme hakkına sahiptir. Bu durumlarda kararlaştırılan teslimat süresi 4 haftadan fazla aşılırsa, mallar henüz gönderilmemişse her iki taraf da satıştan cayma hakkına sahiptir. Mücbir sebepler söz konusu olduğunda tazminat talepleri kabul edilmez. Gecikme ve teslimatın veya kısmi teslimatın başka nedenlerle imkansız hale gelmesinden yalnızca ağır ihmalle hareket etmemiz halinde sorumluyuz. Burada 13. maddedeki sınırlı sorumluluk geçerlidir.
 5. Kalite: Tüm teslimatlar için malların kalitesi kararlaştırıldığı gibidir. Sipariş onayında belirtilen kalite seviyesi, siparişin yerine getirilmesi için belirleyici olarak kabul edilir. Ticarette alışılagelmiş renk ve kalite sapmaları, her zaman aynı olmayan hammadde ile ilgili olarak saklıdır. Malzeme ile ilgili bu tür sapmalar bir kusur teşkil etmez. Malları kendi takdirimize göre paketliyoruz. Ambalaj geri alınmaz.
 6. Miktar: Teslimat miktarına ilişkin olarak, Opal her zaman konteyneri yerine getirdiği için sipariş başına mal değerinin %10’una kadar sapmalar kabul edilebilir. Hesaplama Opal Fabrikasında belirtilen teslimat miktarına göre yapılır. Satın alma fiyatı, kararlaştırılan teslimat miktarının belirtilen teslimat miktarından sapmasına göre uygun şekilde uyarlanmalıdır.
 7. Fiyatlandırma: Belirtilen tüm fiyatlandırma para birimleri, sipariş onayında kararlaştırıldığı ve onaylandığı gibidir. Fiyatlar net fiyatlardır ve herhangi bir vergi ve harç içermez. Fiyatların hesaplanması, sırasıyla teklifin sunulduğu veya siparişin verildiği gün geçerli olan cari maliyetler (malzeme fiyatları, ücretler, maaşlar, fiyatlar başka bir para biriminde hesaplandığında döviz kuru) esas alınarak yapılır. Gelecekteki siparişler için maliyet değişkeninin değişmesi durumunda fiyatı revize etme hakkımız saklıdır.
 8. Faturalar üzerinde mutabık kalınan fiyatlar, INCOTERM ve ödeme vadesi ile birlikte hazırlanacaktır. Fiyatlar her zaman net fiyatlardır. Her faturanın ödemesi, Satıcı tarafından faturada verilen banka hesap bilgilerine herhangi bir gecikme olmaksızın düzenlenmelidir. Alıcı ödemenin gecikmesinden sorumlu olmadığı sürece, tüm geç ödeme tahsilat masrafları için alıcıdan uygun bir tazminat talep etme hakkına sahibiz. Alıcı tarafından herhangi bir hak talebinde bulunulması veya açıklama yapılması, bunların ele alındığı süre, ödeme tarihini veya Satıcıya verilen diğer taahhütleri etkilemeyecektir, örneğin malların toplanması. Ödemeler ilk olarak ödenmemiş faizler ve masraflar için ve daha sonra en eski muhasebe biriminin ödenmesi için kullanılır. Alıcının bizim taleplerimize yönelik karşı talepleri ile mahsuplaşma, karşı talepler etkili bir kararla kanıtlanmamışsa veya tarafımızdan kabul edilmemişse, bu sözleşmeyle ilgili olarak kabul edilemez. Alıcının haczi kabul edilemez. Herhangi bir ödemenin zamanında yapılmaması durumunda, Satıcı, ödeme yapılana kadar gelecekteki siparişlerin sevkiyatını bekletme hakkını saklı tutar. Gecikmiş ödeme süresi bir aydan fazla ise, Satıcı, Alıcıdan tahsil edilmemiş/gönderilmemiş malların net değerinin %30’u oranında sözleşme cezası talep etme hakkına sahiptir. Satıcı, Alıcıdan ayrıca malların depolanması için ücret talep edebilir. Depolama ücreti, önceden kararlaştırılan teslim tarihinden itibaren hesaplanacaktır.
 9. Döviz Kuru: Sözleşmede kararlaştırılan para birimi ile Euro arasındaki döviz kuru, sözleşmenin imzalandığı günkü döviz kurundan %5’ten fazla saparsa, ödenmesi gereken tutar, döviz paritelerindeki değişikliklerden herhangi bir zarar görmeyecek şekilde düzeltilecektir.
 10. Unvan muhafazası: Tüm alacaklarımız artı ekstralar tamamen ödenene kadar, teslim edilen tüm mallar satıcının olarak kalır Mülkiyetin muhafazası altında teslim edilen malları güvence altına almak için, ayrı olarak depolanmalı ve masrafları alıcıya ait olmak üzere yangın ve hırsızlığa karşı sigortalanmalıdır. Mülkiyetin muhafazası ayrıca işlenmiş ve üretilmiş ürünleri de kapsar. Malları üreterek ve işleyerek, karıştırarak ve birleştirerek, bu şekilde geliştirilen yeni şeylerin ortak mülkiyetini elde ederiz – alıcı bizim için emanetçi olarak görülür. Alıcı, ödenmemiş bir satıcının rehin hakkına tabi olan malları üçüncü şahıslara rehin verme veya menkul ipoteği satın almak için devretme veya bu malları üçüncü şahıslar lehine işin uygun şekilde yürütülmesine dayalı satış dışında herhangi bir şekilde elden çıkarma hakkına sahip değildir. Mülkiyeti muhafaza edilen mallara üçüncü bir şahıs tarafından el konulması durumunda Satıcı derhal bilgilendirilmelidir. Alıcı, alıkonulan malların başka bir şekilde satılması durumunda, bu satış sözleşmesinden doğan alacaklarını şimdiden bize temlik eder. Teminat yoluyla yapılan bu devir, devir tarihi (bu sözleşmenin imzalanması) ve tam şirket adımız (devralan) belirtilerek alıcının ticari defterlerine kaydedilecektir. Alıcı ayrıca müşterisini alacağın temliki konusunda bilgilendirmeyi taahhüt eder. Alıcının müşterisinden aldığı ödemeler, dolaylı olarak bize aktarılacaktır.
 11. Garantiler: Alıcı, teslimattan hemen sonra malları kontrol etmeli ve herhangi bir tutarsızlık, hasar durumunda derhal bizi bilgilendirmelidir – aksi takdirde hiçbir sorumluluk veya hasar talebi kabul edilemez. Bu, yanlış yönlendirilmiş ve farklı teslimatlar için de geçerlidir. Özel olarak paketlenmiş mallarda malların kendilerinin kontrolü mümkün değilse, ambalaj kontrol edilmelidir. Ambalajlı mallarda bir hasara işaret edebilecek harici bir hasar görülmesi halinde, ilgili ürün fotoğraflarıyla birlikte derhal tarafımıza bilgi verilmelidir – aksi takdirde hiçbir sorumluluk veya hasar talebi kabul edilemez. Malların kabulü sırasında malların uygun bir iş akışına göre derhal kontrol edilmesi mümkün değilse, Satıcı derhal bilgilendirilmeli ve herhangi bir kusur aşağıda belirtilmelidir
 12. Sorumluluk: Satıcının, malların satışı veya tesliminden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir talep için sorumluluğu, Malların satın alma fiyatını aşmayacaktır. Kârın kesilmesi, dolaylı zararlar veya üçüncü tarafların taleplerine dayanan zararlar için sorumluluk kabul edilemez. Dolaylı zararlardan, aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan zararlardan, profesyonel olmayan muameleden, üçüncü tarafların ek işlerinden veya normal çalışma koşulları dışındaki durumlardan sorumlu değiliz. Satış görüşmelerinde de sözlü ve yazılı tavsiyelerimiz herhangi bir yükümlülüğe tabi değildir ve alıcılarımızı, ürünlerimizin amaçlanan teknik ve amaçlara ne ölçüde uygun olduğunu kendi kendilerine kontrol etmekten kurtarmaz. Teslimatlarımızın özel bir amaç için uygulanabilirliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Alıcının tarafımızdan kontrol edilmeyen özel direktiflere uyması bizi hiçbir şekilde yükümlü kılmaz.
 13. Geçerli Hukuk: Bu sözleşme için Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve diğer tüm çakışan standartlar geçerlidir. Birleşmiş Milletler’in uluslararası mal alım sözleşmelerine ilişkin anlaşması (UN-right of purchase) bu sözleşme yeri için geçerli değildir ve bu sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar ve talepler için, özellikle de bu satış ve teslimat koşullarının geçerliliği konusunda yargı yetkisi, ilgili şirketin ikametgahındaki yargı yetkisine sahip mahkemedir. İlgili şirket ve ikametgahı sipariş onayında belirtilmiştir (madde 1). Bununla birlikte, taleplerimizi alıcının genel yargı alanında da ileri sürme hakkına sahibiz.
 14. Ticari markaların kullanımı: Ticari markalarımızın alıcı tarafından kullanılması için önceden yazılı onayımızın alınması gerekir.
 15. İptal ve iadeler: Sözlü veya yazılı siparişlerin iptali bize karşı denge ve taşıma ücreti alma hakkı verir Henüz alınmamış siparişler için karşı denge komisyonu sipariş değerinin %5’i kadardır. Sipariş edilen mallar üzerinde çalışılmış veya gönderilmişse, sipariş değerinin %30’u tahsil edilecektir. Asılsız iadeler için yeniden sevkiyat masrafları ek olarak tahsil edilecektir.
 16. Diğer koşullar: Bu Satış ve Teslimat koşulları, Satıcı ile Alıcı arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve yazılı veya sözlü olsun, önceki tüm anlaşmaların ve mutabakatların yerine geçer. Alıcı, Satıcıya sipariş vererek bu Satış ve Teslimat Koşullarına tabi olmayı kabul eder.
  Bu satış ve teslimat koşullarının tek bir koşulunun geçersizliği, diğer koşulların geçerliliğini etkilemez. Tekliflerdeki, maliyet tahminlerindeki, sipariş onaylarındaki, teslimat faturalarındaki ve faturalardaki yazı ve hesaplama hataları gibi bariz hataları istediğimiz zaman düzeltme hakkına sahibiz. Sözleşmenin tarafları arasında yalnızca yazılı anlaşmalar geçerlidir. Satış ve teslimat koşullarındaki bir değişikliğin de yazılı olması gerekir. Aynı durum yazılı şekil talebinden vazgeçmek için de geçerlidir. Sözlü anlaşmalar yasal olarak bağlayıcı değildir. Alıcı, işverenlerimizin veya üçüncü tarafların sözleşmeyle kararlaştırılan birincil yükümlülüklerden (ödeme anlaşmaları, kalite güvencesi, teslimat koşulları gibi) erteleme vaatlerinde bulunma hakkına sahip olmadığını kabul eder. Satış ve teslimat koşullarını değiştirme hakkına sahibiz. Satış ve teslimat koşullarındaki bu değişiklikler ve kesin değişiklik tarihi hakkında değişiklik tarihinden en az bir ay önce alıcıyı bilgilendireceğiz. Satış ve teslimat koşullarındaki değişiklik, alıcının bilgilendirme tarihinden itibaren bir aylık süre içinde bu değişikliğe karşı herhangi bir itirazda bulunmaması halinde yürürlüğe girer. Bu itiraz fırsatı hakkında alıcıyı bilgilendireceğiz.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
×